1000 km Balkan is a cross-border endurance sport and charity event. It lasts for 11 days combining biking and running of near 100 km per day on average without interruption.

Image Alt

Autism Botosani

Interactive Table Project

Asociatia Parintilor Copiilor cu Autism Botosani

(APCA Botosani)

EN

The Association of Autist Children’s Parents from Botoșani (APCA Botoșani) is a non-governmental organization that was established in August 2013, aimed to defend the rights and interests of children diagnosed with autism and / or other developmental disorders, increasing their quality of life and promoting their inclusion and full participation in the community life.

Currently, 33 children with TSA (autism spectrum disorder) are registered in the association.

As proven in practice for years, children with TSA learn and interact mostly visually and, based on this ability, modern technology can open up a very valuable “channel” to capture the child’s interest and his motivation to work.

The visual support has advantages because it is stable in time, it attracts and sustains attention, it reduces anxiety, it helps to materialize some concepts.

APCA Botoșani wants to purchase 2 interactive boards that will play an important role in the therapy of children with TSA.

The interactive boards will help children with autism become more involved in the learning process. By using them, children will have a complete range of graphic, audio and visual tools that are meant to captivate them and help them socialize with each other.

“A key element of the success of video modeling is that it has increased the attention that the child pays for the tasks,” says Bellini. “When you upload a video, most children automatically turn their attention to the video source. And if you don’t have their attention, you have no learning.”

RO

APCA Botoșani este o organizație neguvernamentală care s-a constituit în luna august 2013 în conformitate cu prevederile din O.G. 26/ 2000 având ca scop apărarea drepturilor și intereselor copiilor diagnosticați cu autism și/sau alte tulburări de dezvoltare, creșterea calităţii vieții acestora și promovarea includerii și participării lor depline la viața comunității din care fac parte.

În momentul de față în cadrul asociației sunt inscriși 33 de copii cu TSA (tulburare de spectru autist).

Aşa cum s-a dovedit în practica de ani de zile, copiii cu TSA sunt prin excelenţă vizuali şi tocmai pe aceast “mare plus” al lor, tehnologia modernă poate construi noi abilităţi şi achizitii, deschizând practic o „ portiţa” extrem de valoroasă, către captarea interesului copilului şi motivarea lui de a lucra.

Suportul vizual are avantaje deoarece este stabil în timp, atrage și susține atenția, scade anxietatea, ajută la concretizarea unor concepte.

APCA Botosani dorește să achiziționeze 2 table interactive care va avea un rol important în terapia copiilor cu TSA.

Tabla interactivă îi va ajuta pe copiii cu autism să se implice mai mult în procesul de învăţare. Prin intermediul acesteia copiii vor avea la îndemână o serie întreagă de instrumente grafice, audio şi vizuale care au rolul să-i captiveze şi să-i ajute să socializeze unii cu ceilalţi.

“Un element cheie al succesului modelării video este că a crescut atenția pe care copilul o acordă în îndeplinirea sarcinilor”, spune Bellini. “Când pui un video, majoritatea copiilor automat își direcționează atenția către sursa video. Și dacă nu ai atenția lor, nu ai nici învățare.”

Autism Botosani
Botoșani, Romania
As of 01.12.2019  
€  984  
donated
Challengers for Autism Botosani
Florin Tanase

Ultra Bikeman

View Profile

Denis Dorus

Bikeman / Runman / Single day

View Profile